15 بهمن 1395

درباره تحقیق و توسعه نوین

شركت صنايع برق و الكترونيك نوين با نام تجاری ( مهندسی پزشکی نوین ) فعالیت خود را در عرصه تجهیزات فیزیوتراپی از سال ۱۳۶۷ آغاز نمود.
Buy now